ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 24/07/2017 đến 30/07/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
24/07/2017
Thứ ba
25/07/2017
Thứ tư
26/07/2017
Thứ năm
27/07/2017
Thứ sáu
28/07/2017
Thứ bảy
29/07/2017
Chủ nhật
30/07/2017

Tải lịch tuần

no socket