ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 22/05/2017 đến 28/05/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
22/05/2017
Thứ ba
23/05/2017
Thứ tư
24/05/2017
Thứ năm
25/05/2017
Thứ sáu
26/05/2017
Thứ bảy
27/05/2017
Chủ nhật
28/05/2017

Tải lịch tuần