ENGLISH

Thêm một giảng viên khoa kỹ thuật và công nghệ, tốt nghiệp và nhận bằng tiến sĩ ở nước ngoài

THÊM MỘT GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ    

TỐT NGHIỆP NHẬN BẰNG TIẾN NƯỚC NGOÀI

Ngày 23/02/2016, Thầy Tuấn Hộ, giảng viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn đã vinh dự nhận bằng Tiến chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại Trường Đại học Dong-A, Thành phố Busan, Hàn Quốc. Tiến Tuấn Hộ đã công bố 22 bài báo trên các tạp chí khoa học kỷ yếu hội thảo quốc tế, đặc biệt 02 công trình đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI của Thomson Reuters. Ngoài ra, tiến Tuấn Hộ được mời làm biên tập viên (Editor) của 01 tạp chí thế giới về chuyên ngành (International Journal of Quality Engineering and Technology) thuộc nhà xuất bản Inderscience. Hiện tiến Tuấn Hộ đang nghiên cứu sau tiến tại Hàn Quốc.

Đến nay, toàn bộ đội ngũ giảng viên của Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã trình độ sau đại học, trong đó 01 Giáo , 12 Tiến 12 Nghiên cứu sinh. Trong ba năm tới, Khoa Kỹ thuật Công nghệ phấn đấu nâng tổng số giảng viên trình độ tiến lên 20 người, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ.

Giảng viên Tuấn Hộ nhận bằng Tiến tại trường Đại học Dong-A, Hàn Quốc