ENGLISH

Khoa Kỹ thuật & Công nghệ đẩy mạnh và mở rộng hợp tác Quốc tế

     Hiện nay, kinh tế tri thức được tôn vinhnhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đây nền kinh tế trong đó tri thức đóng vai trò nguồn lực chính cho sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực một vấn đề cực quan trọng, nhất đối với Việt Nam, một đất nước đang chuyển mình bứt phá từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu sang một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Riêng đối với  Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn, những bước đi thích hợp trong việc hội nhập quốc tế sẽ mang đến trình độ cao, chất lượng cao để thể cạnh tranh đứng vững trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nâng cao uy tín của mình trên trường quốc tế.

     Hoạt động hợp tác quốc tế của Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn trong thời gian vừa qua được quan tâm, phát triển và mang lại những lợi ích thiết thực, qua đó trình độ ngoại ngữ, chuyên môn của một bộ phận cán bộ giảng dạy, quản lí được nâng cao; nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy một vài ngành đã được đổi mới, từng bước phù hợp với quá trình hội nhập với các nước. Uy tín của Khoa, từng bước được nâng cao chất lượng về đào tạo, giáo dục, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

     Trong những năm tới, Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ tiếp tục bổ sung, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác sẵn có, chủ động tìm đối tác thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế mới. như vậy, Khoa Kỹ thuật & Công nghệ mới tận dụng được những lợi ích, những hiệu quả do hoạt động hợp tác quốc tế mang lại. Những điều đó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hội nhập nâng cao vị thế của Khoatrong ngoài nước.

 

GS. Trọng Thụy (Đại học San José, Mỹ) trao đổi về công nghệ chế tạo Chip với giảng viên Khoa KT&CN  (Ngày 28/07/2014)

 

GS. G.Bader (Trường ĐH Công nghệ Brandenburg, Đức) trao đổi về chương trình học bổng thạc tiến ,... (Ngày 16/08/2014)

 

GS. Quang Phúc (ĐH Công nghệ Sydney, Australia) trao đổi về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học các định hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực điều khiển tự động với giảng viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ (Ngày 19/12/2014)