ENGLISH

Kỹ thuật điện

Thông tin liên hệ:

 

Tên giao dịchBộ môn Kỹ thuật điện

Trực thuộc:     Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Tel/Fax:         (056)3847010

 

 

Danh sách nhân sự hữu:

 

Trưởng bộ mônTS.Trương Minh Tấn

 

STT Họ tên Học vị Ngành Số điện thoại Email
01   Nguyễn Hồng Anh GS.TS KTĐ   nhanh@ftt.edu.vn
02   Đoàn Đức Tùng Tiến sỹ KTĐ 0905.799.386 ddtung@ftt.edu.vn
03   Trương Minh Tấn Tiến sỹ KTĐ 0989.399.588 tmtan@ftt.edu.vn
04   Huỳnh Đức Hoàn Tiến sỹ KTĐ 0935.024.689 hdhoan@ftt.edu.vn
05   Nguyễn Ngọc Mỹ Tiến sỹ KTĐ 0913.487.679 nnmy@ftt.edu.vn
06   Đoàn Thanh Bảo Tiến sỹ KTĐ 0982.379.279 dtbao@ftt.edu.vn
07    Thái Hiệp Tiến sỹ KTĐ 0979.708.259 lthiep@ftt.edu.vn
08   Tuấn Hộ Tiến sỹ KTĐ 01264.336.385 ltho@ftt.edu.vn
09   Nguyễn Duy Khiêm Tiến sỹ KTĐ 0914.028.456 ndkhiem@ftt.edu.vn
10   Thân Văn Thông Thạc sỹ KTĐ 0905.369.568 tvthong@ftt.edu.vn
11   Ngô Minh Khoa Thạc sỹ - NCS KTĐ 0988.371.737 nmkhoa@ftt.edu.vn
12   Nguyễn Thái Bảo Thạc sỹ KTĐ 0983.417.757 ntbao@ftt.edu.vn
13   Đỗ Văn Cần Thạc sỹ - NCS KTĐ 0935.253.630 dvcan@ftt.edu.vn
14   Nguyễn Thị Hoài Giang Cử nhân Thư 0983.054.795 nthgiang@ftt.edu.vn
15   Nguyễn Mai Thạc sỹ Giáo vụ 0982.554.877 nmvu@ftt.edu.vn
16   Nguyễn An Toàn Thạc sỹ KTĐ 0983.169.689 natoan@ftt.edu.vn
17   Lương Ngọc Toàn Thạc sỹ KTĐ 0974.549.139 lntoan@ftt.edu.vn
18   Nguyễn Xuân Thậm Thạc sỹ KTĐ 01695.051.773 nxtham@ftt.edu.vn
19   Trần Xuân Khoa Thạc sỹ KTĐ 0978.113.827 txkhoa@ftt.edu.vn
20   Bùi Văn Thạc sỹ KTĐ 0966.338.737 bvvu@ftt.edu.vn