ENGLISH

Cơ sở vật chất của Khoa

     Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường, hệ thống phòng thí nghiêm của trường nói chung Khoa kỹ thuật & Công nghệ nói riêng đã từng bước được cải thiện   ngày càng hiện đại. Cho đến nay, Khoa kỹ thuật & Công nghệ gần 20 phòng thí nghiệmthực hành phục vụ cho trên 30 môn thí nghiệm - thực hành cho các ngành như:

          - Kỹ thuật điện

          - Điện tử - Viễn thông

          - Công nghệ kỹ thuật xây dựng

          - Vật , Kỹ thuật công nghiệp

          - Công nghệ hữu hóa dầu.

     Hệ thống Phòng Thí nghiệm - Thực hành của Khoa Kỹ thuật & Công nghệ bao gồm:

     1.   Phòng Hệ thống Mạng

     2.   Phòng Điều khiển tự động

     3.   Phòng Đo lường & Điện tử công suất

     4.   Phòng Kỹ thuật điện

     5.   Phòng thuyết mạch

     6.   Phòng Máy điện & Truyền động điện

     7.   Phòng Kỹ Thuật Điện Tử

     8.   Phòng Kỹ Thuật Xung-Số

     9.   Phòng Kỹ Thuật Vi Xử - Vi Điều Khiển

     10. Phòng Thí nghiệm Viễn Thông

     11. Phòng Thực hành Xưởng Điện Tử

     12. Phòng Thí nghiệm học đất

     13. Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng