ENGLISH

Cơ sở vật chất

     Được sự qua tâm của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường, hệ thống phòng thí nghiệm của trường nói chung khoa Kỹ thuật & Công nghệ nói riêng đã từng bước được cải thiện ngày càng hiện đại. Cho đến nay, khoa Kỹ thuật & Công nghệ  gần 20 phòng thí nghiệm - thực hành phục vụ cho trên 30 môn thí nghiệm - thực hành cho các ngành như:

          - Điện tử - Viễn thông

          - Công nghệ kỹ thuật xây dựng

          - Vật Kỹ thuật công nghiệp

          - Công nghệ hữu  hóa dầu.

     Hệ thống Phòng Thí nghiệm - Thực hành của Khoa Kỹ thuật & Công nghệ bao gồm:

     1.   Phòng Hệ thống Mạng

     2.   Phòng Điều khiển tự động

     3.   Phòng Đo lường & Điện tử công suất

     4.   Phòng Kỹ thuật điện

     5.   Phòng thuyết mạch

     6.   Phòng Máy điện & Truyền động điện

     7.   Phòng Kỹ Thuật Điện Tử

     8.   Phòng Kỹ Thuật Xung-Số

     9.   Phòng Kỹ Thuật Vi Xử - Vi Điều Khiển

     10. Phòng Thí nghiệm Viễn Thông

     11. Phòng Thực hành Xưởng Điện Tử

     12. Phòng Thí nghiệm học đất

     13. Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng